Indien je een beperking of ziekte hebt, bestaat de mogelijkheid om een persoonsgebonden budget aan te vragen. Met dit budget mag je een professional organizer inhuren. Dit valt dan onder individuele begeleiding.

Autisme en ADHD

Het creëren van overzicht, orde en daarmee structuur is voor veel mensen met autisme en/of AD(H)D lastig terwijl zij er juist veel behoefte aan hebben. Vrij Opgeruimd heeft ervaring met deze doelgroepen en helpt je graag je leven beter te organiseren. Samen brengen we de knelpunten in kaart en bespreken we realistische doelen. Vervolgens maak ik een plan van aanpak dat kan bestaan uit een bepaalde bij jou passende methode of geschikt systeem waardoor je een minder stressvol, en juist een opgeruimd leven krijgt.

Tegen de tijd dat je jouw doel bereikt, bekijken we samen of het je lukt om het geleerde zelf in praktijk te brengen of dat je extra begeleiding nodig hebt.

Is de situatie complex? Ik werk samen met Autismecoach René Elferink van Vechtdal Coaching.

Aanvragen PGB

Meer informatie over het pgb kun je vinden op de website van Per Saldo: www.pgb.nl of www.persaldo.nl. De toekenning van een pgb gaat via jouw gemeente. In Woerden geldt dat de gemeente mensen stimuleert zoveel mogelijk hulp in ter schakelen via een pgb. Dat kan door contact op te nemen met www.woerdenwijzer.nl of telefonisch op het rechtstreekse nummer 0348-428600.

Vrij Opgeruimd helpt je graag bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget.